Sammanfattning, frågor jag fått om att läsa till röntgensjuksköterska

Skrev för ~2½ år sedan ett inlägg om att läsa till röntgensjuksköterska. Ett vanligt önskemål jag fått sen dess är att jag ska sluta besvara respektive förfrågan via mail och publicera svaren i bloggen istället. Så här kommer en sammanställning, håll till godo.
 
 
Hur tuffa är kurserna som ingår i utbildningen?
Hur tuffa/tunga de är varierar från kurs till kurs, precis som inom vilken utbildning som helst. Vissa poäng verkar man alltid få plöja lite fler böcker för än andra. Nu har utbildningen gjorts om lite sen jag erhöll min examen för snart 5 år sedan men jag förutsätter att det inte ändrats alltför mycket på den punkten. Till vissa kurser la jag ner lika mycket tid som till ett heltidsjobb om inte mer, men för det mesta uppskattar jag att jag pluggade ~25-30 timmar i veckan. Nån termin kunde jag både timvikariera lite och läsa en distanskurs på kvartsfart vid sidan av utan problem.
 
Hur stressigt är yrket?
Går inte uttala sig generellt om det då mängden akuta patienter, personalbemanning, avsatt tid per undersökning, etc varierar mellan sjukhus och tid på dygnet. Dock tror jag att den psykiska stressen är lägre för en röntgensjuksköterska än för en vanlig sjuksköterska då vi har hand om en patient i taget, sällan träffar en patient mer än någon enstaka gång och sällan mer än i 20-30 minuter (i regel betydligt mindre), och vi har marginell kontakt med anhöriga. Detta är något att ta i beaktande innan man söker till utbildningen, då det passar en del som handen i handsken medan en del har svårare för det och tycker att det är en kontinuitetslös tillvaro.
 
Hur är chanserna till sommarjobb på röntgen under utbildningen?
Varierar nog beroende på var i landet man pluggar och bor. I min årskull var det bara nån enstaka som jobbade på en röntgenavdelning mellan år 1 och 2 av utbildningen, medan alla som sökt röntgensommarjobb mellan år 2 och 3 fick det. På min avdelning tar vi i regel in några som gått år 1 som receptionister under sommaren, och några som läst år 2 som undersköterskor som bl. a. får assistera läkare under vävnadsprovtagningar på ultraljud och vid colonundersökningar. Vet att studenter som läst år 2 får utföra enklare röntgenundersökningar på andra avdelningar i Skåne, men inte hos oss.
 
Jag har ingen naturvetenskaplig bakgrund, kommer utbildningen vara för svår för mig?
Du bör vara förberedd på att utbildningen är mer fysik- och teknikorienterad än vad utbildningen till vanlig sjuksköterska är. Just fysiken är en ganska viktig och central del av yrket, så att man förstår vad man gör när man ändrar i parametrar som styr strålningens egenskaper och som i slutändan påverkar kvaliteten i röntgenbilden och stråldosen till patienten. Sen tillkommer en del ytterligare teknik för skiktröntgen (CT), och en del rätt intressant men lite mer komplicerad fysik vad gäller magnetresonans (MR). På min tid (nu lät jag gammal...) läste vi två fysikkurser, totalt 15 hp. Den första kursen var grundläggande strålningsfysik blandat med lite röntgenteknik, och den andra var en fördjupning i fysiken och tekniken kring CT och MR. Har man läst Fysik A på gymnasiet (eller motsvarande) så borde det vara lugnt. Vi är en brokig och synnerligen bred skara av allsköns bakgrund som samtliga på något sätt tragglat oss fram till en examen inom detta, så var inte orolig. För en lite klarare bild av nivån på det man läser, se böckerna bland lästipsen längst ner.
 
Hur mycket matte ingår i utbildningen?
Vi hade två tentor i läkemedelsräkning totalt. Där räknade vi på hur många tabletter en patient ska få om hen ska få korrekt total dos, hur mycket man ska späda ett flytande läkemedel för att det ska få en viss koncentration, hur snabbt ett läkemedel ska ges via dropp, hur många procent verksam substans en tub med gel innehåller, hur länge en tub med syrgas kommer räcka, osv. När man väl lärt sig det så går det ganska lätt, är min uppfattning. Kunskaper motsvarande Matematik B på gymnasienivå räcker gott och väl.
 
Varför valde du yrket?
Jag valde yrket eftersom jag ville jobba med både människor och teknik, skulle man kunna sammanfatta det med. Jag får trycka på väldigt många knappar samtidigt som jag får träffa och ta hand om väldigt många människor. Det är något av en konstform att under 10-15 minuter få en människa att känna sig omhändertagen och trygg i en högteknologisk och främmande omgivning; man blir med tiden något av en kreativ, social kameleont. Sen så finns det en tjusning i att avbilda något så vackert som människokroppens interiör också, så det finns definitivt en estetisk aspekt i det hela. Utvecklade hela det här resonemanget lite utförligare i början av termin 3, inlägget finns att läsa här.
 
Hur är könsfördelningen?
När min årskull tog examen så var vi 2 killar och 15 tjejer. Detta speglar kanske inte riktigt verkligheten men visst är yrket fortfarande kvinnodominerat. Bland röntgensjuksköterskorna på min avdelning är strax över 20% män, och jag har fått intrycket att detta är något över medel jämfört med andra röntgenavdelningar.
 
Tycker det verkar drygt att behöva ta hand om även jobbiga patienter. Hur hanterar man dem bäst?
Nyckelordet är alltid empati. Jag försöka tänka att det antagligen är deras sätt att handskas med en svår och kanske ångestfylld situation som de hamnat i och som de inte är vana vid. De kan vara oroliga över både undersökningen och resultatet. Och så finns det en del som bara behöver "spy av sig" lite - om väntetider, sjukdomsförlopp, vården i stort, livet, universum, allting - och då gäller det att inte ta det personligt. Det är sällan mig de skäller på utan min funktion, eller så finns mina öron helt enkelt bara smidigt tillgängliga.
 
Är det vanligt att röntgensjuksköterskor tar blodprov på patienter?
Nej. Jag har nog gjort det 10-12 ggr under mina snart fem år i yrket. Alla gånger har det gällt patienter som kommit hemifrån och som glömt ta ett kreatininprov nyligen (som de behöver ta innan vissa undersökningar, så vi kan beräkna om deras njurar kan hantera att vi injicerar kontrastmedel).
 
Är det mycket laborationer under utbildningen?
Vi hade ett fåtal, där vi bl. a. fick justera parametrar som styr hur strålningen beter sig och sedan observera hur det påverkade bildresultatet och stråldosen. Vet inte hur det ser ut nuförtiden eller i andra delar av landet (läste i Lund).
 
Hur ser en vanlig arbetsdag som röntgensjuksköterska ut?
Det beror helt på vilken typ av undersökningsrum som man är placerad på. Är man t. ex. placerad på CT (datortomografi) har man ofta många inte alltför akuta undersökningar av huvud, bröstkorg och buk inbokade, och mellan dem så kläms det in akuta undersökningar, t. ex. om man misstänker att en patient har fått en propp i hjärnan eller om det kommer in någon trafikolycka till akuten. Alternativt så har man enbart akuta CT-undersökningar. Är man placerad på ett "vanligt" skelettrum så har man istället undersökningar av patienter som har opererat sig eller kanske gipsats om, blandat med akuta patienter som kommer in med färska frakturer. Vi har även genomlysningsrum där man "filmar" med strålningen istället för att ta enstaka bilder, och på såna rum assisterar man ofta en röntgenläkare som genomför undersökningar av tarm och matstrupe eller lägger in drän i njurar, etc. En del undersökningar gör vi även utan läkares inblandning. Sedan kan man specialisera sig på antingen MR (magnetresonans) eller angiografi, vilket medför en ännu större variation av undersökningar att utföra eller assistera till. För att inte glömma lungröntgen, tandröntgen, mammografi... (Se förresten rontgen.com för mer info om de olika modaliteterna). Den vanligaste arbetsordningen är att man först läser remissen och ser vad den remitterande läkaren vill ha reda på, och sedan planerar vilka bilder som behöver tas för det ändamålet. För en del typer av undersökningar är det upp till en röntgenläkare att bestämma vilka bilder/sekvenser som ska tas. Sen hämtar man in patienten på rummet, tar sina bilder, bedömer om de blev bra eller ej, och skickar patienten. Sen kan man göra lite efterarbete, särskilt på CT så är det en del jobb med bilderna i efterhand. Det är med andra ord ett ganska självständigt yrke. Avslutningsvis skickar man bilderna vidare till en röntgenläkare som dikterar ett svar.
 
Hur är arbetstiderna? Kan man klara sig undan att jobba natt?
Det beror på hur pass stort sjukhus man jobbar på. Mindre sjukhus har oftast ingen akutmottagning öppen på nätterna och då har ju röntgenavdelningen heller ingen anledning att hålla öppet. På en del avdelningar roterar en ganska stor del av personalen in på natten nån gång då och då, medan det på andra avdelningar finns ett fåtal röntgensjuksköterskor som har fast nattplacering och nästan uteslutande jobbar nattpass. Tjänstgöring enbart dagtid eller blandad tjänstgöring dag/kväll/helg förekommer också.
 
Är yrket tungt fysiskt?
Vi utför en hel del förflyttningar av patienter, som t.ex. brutit en höft och inte kan gå över till undersökningsbordet för egen maskin. Ofta - men tyvärr inte alltid - är man många som hjälps åt och har gott om förflyttningsredskap som underlättar. Det förekommer även tillfällen där man som röntgensjuksköterska kan stå och assistera en röntgenläkare vid ingrepp som i värsta fall kan ta flera timmar, detta med ett blyförkläde på sig. Med bra skor är det i regel inget problem, men om man t. ex. har en strulande rygg så kan det kanske bli kämpigt. Dock sysslar inte alla röntgensjuksköterskor med den typen av undersökningar, och i övrigt så går det oftast bra att variera sig och stå och sitta om vartannat. Jag går kanske 8-12 km ett vanligt arbetspass (uppmätt för några år sen då jag hade stegräknare).
 
Skiljer sig omvårdnaden på en röntgenavdelning jämfört med den på en vanlig avdelning?
Skulle vilja hävda att det skiljer sig en del. På röntgen är det sällan man träffar en patient mer än en gång och det är sällan man träffar en enda patient i mer än max en halvtimme, jämfört med en "vanlig" vårdavdelning där man kan träffa samma patienter flera dagar eller till och med veckor i sträck. Kontakten och mötet blir därför av naturliga skäl lite annorlunda. Vi gör däremot mycket som sjuksköterskorna gör, då vi i princip "lånar" deras patienter medan de befinnersig på röntgenavdelningen och därmed tillfälligt även tar över ansvaret för patientens omvårdnad.
 
Vad är det för skillnad mellan röntgensjuksköterska, -tekniker och -läkare?
Kortfattat kan man säga att en röntgensjuksköterska utför röntgenundersökningar och tar röntgenbilder, en röntgenläkare/radiolog granskar undersökningar och ställer diagnoser utifrån bildmaterialet, och en tekniker ser till så att röntgenutrustningen fungerar som den ska. Utförligare yrkesbeskrivningar finns här.
 
Är du nöjd med ditt yrkesval?
Ja, jag är väldigt nöjd.
 
Hur mycket praktik ingår i utbildningen?
Vet inte om antalet praktikperioder förändrats sen jag blev färdig 2009, men jag var totalt ute på tio olika praktiker, sammanlagt nånstans kring 35-40 veckor. Dvs ca en tredjedel av utbildningen.
 
Om man är sjuksköterska, kan man sen läsa ett extra år för att kunna jobba som röntgensjuksköterska?
Man kan väl säga att det - på ett ungefär - fungerar på det sättet. I Lund så tror jag att man behöver komplettera med ca 1,5 år. Det kan förstås variera från lärosäte till lärosäte, och det kan behövas lite pusslande med kurser och praktiker hit och dit, men det är ju sånt som man har studievägledare till!
 
Är det olika hur många dagar i veckan som man ska vara på skolan och hur länge per gång är man ute på praktik?
Där jag läste (Lund) varierade det väldigt mycket hur många dagar i veckan som spenderades på skolan. När vi hade praktik kunde det gå flera veckor mellan gångerna, medan vi i vissa av teorikurserna var på skolan upp till fem dagar i veckan. De flesta praktikkurserna var 5 veckor långa (på den tiden), varav ca 4 veckor spenderades ute på röntgenavdelningarna. Den längsta praktikperiod jag hade var 9 veckor lång.
 
Lär man sig att läsa av bilderna eller är det läkarens jobb?
Vi lärde oss lite diagnostik, dvs hur olika sjukdomar ser ut på röntgenbilderna, men det är ändå röntgenläkarnas jobb att i slutändan granska bilderna och ställa diagnoserna. Fast ju längre man jobbat desto mer lär man sig ju att titta på bilder och desto intressantare blir det... 
 
Är yrket farligt för ens hälsa?
Nej, det anser jag inte att det är. Visst, man ska ha respekt för strålning, men vi är bra på att skydda oss med blyförkläden och på att inte stå inne på undersökningsrummen i onödan när vi exponerar. Dessutom har vi små dosimetrar på oss hela tiden som vi lämnar in varje månad för att se hur mycket strålning vi utsatts för, och det finns nivåer enligt lag för hur mycket vi får utsättas för innan det anses farligt, och det är sällan man är uppe i ens en hundradel av den dosen.
 
Under utbildningens lopp, har man praktik med de vanliga sjuksköterskorna?
Vi hade två praktiker som vanliga sjuksköterskor, en på en vanlig vårdavdelning och en på en akutavdelning. Då kunde det hända att vanliga sjuksköterskestudenter var ute på samma avdelning, men kurserna var inte gemensamma utan kraven var satta lite lägre för oss i och med att vi ju inte skulle jobba som sjuksköterskor sedan. Vet inte om detta förändrats sen jag pluggade själv.
 
Hur ser man på män som söker till utbildningen, är det något positivt och har man några fördelar?
Tror - med betoning på tror - att andelen män som läser till röntgensjuksköterska är marginellt högre än andelen som läser till vanlig sjuksköterska, även om det inte är någon större skillnad. På min avdelning är ca 20% män, så män i yrket är ingen ovanlig syn. Tror att en jämlikare fördelning mellan könen definitivt är positivt, och nåt som förhoppningsvis kan driva upp lönerna på sikt. Upplevde inte att jag hade några direkta fördelar, men samtidigt är det ju i regel svårare att se såna mönster om man inte tillhör parten som förfördelas.
 
"Förstör" praktiken studentlivet? Dvs missar man hela kår- och nationsgrejen då?
Nej det tycker jag inte att man gjorde, i alla fall inte här i Skåne då alla praktikplatser låg på pendelavstånd så man var aldrig borta mer än över dagen.
 
Vilka människor är det som läser? Är det helt galet blandat allt möjligt eller är det en viss typ av människor?
Det var väldigt blandat, en del som jobbat som undersköterskor i x antal år och valt att vidareutbilda sig, en del som kom direkt från gymnasiet (mest omvårdnads och samhälls), och en del som jag som jobbat med nåt helt annat ett par år och lessnat på skitjobben som finns att välja bland för alla utan utbildning.
 
Hur fungerar praktiken?
Praktiken var upplagd så att man började med de lite lättare undersökningarna (lungor, fötter, knän, osv) och sedan byggdes det på för varje praktikperiod. Sista terminen var praktikkurserna väldigt specialiserade med separata praktiker för t.ex. angiografi, akutröntgen, datortomografi, etc. Vet att upplägget ändrats lite sen jag läste, men grundtanken med att de bygger på varandra finns kvar. Talar än en gång bara för "mitt" lärosäte.
 
Är det mycket tentor? Vilken typ i så fall? Skrev ni många uppsatser förutom examensarbetet? Hur långt brukar examensarbetet vara?
Nästan varje kurs avslutades med en salstenta, förutom praktikkurserna där det oftast fanns en större inlämningsuppgift/hemtenta som man fick pyssla med parallellt med praktiken. Vi hade totalt en muntlig tenta, och så examinerades vi i praktiska moment som att sätta kateter o dyl. Skrev en mindre uppsats innan examensarbetet, mer som generalrepetition. Mitt slutgiltiga arbete blev 39 sidor, varav 4 sidor referenser och 5 sidor bilagor. Tror det borde motsvara genomsnittlig längd.
 
Måste man komma i fysisk kontakt med sina patienter?
Man måste röra de flesta patienter, för att positionera dem rätt så bilden blir bra. Dessutom sätter vi en del perifera venkatetrar ibland. Det vore nog omöjligt för mig att jobba utan att röra vid patienterna, men man kan förstås ha handskar på sig.
 
Sker det fall där man ser det motsatta könets kropp blottad? Eller kan man välja vilket område man vill jobba med?
Det händer ganska ofta att man ser det motsatta könets kropp, enda gången då man jobbar uteslutande med ett av könen är på mammografin där det (nästan) bara är kvinnliga patienter. Utöver det så är det väldigt svårt att bara kunna jobba med det ena könet.
 
Har de som utövar någon religion några hinder som röntgensjuksköterska?
Tror inte de som utövar någon religion har något hinder i sitt arbete. Jag har kollegor som tillhör olika trosbekännelser, och jag har aldrig hört om någon som haft problem på något sätt.
 
 
 
 
Lästips:
Böckerna är främst till så ni kan skapa er en uppfattning om nivån på fysiken. Få inte panik - vi läste långt ifrån hela böckerna (eller, jag gjorde, men så är jag lite knäpp också) och ämnena introducerades pedagogiskt i lugn och fin takt.
 
Avslutningsvis: Om ni har några fler frågor så har jag skaffat en Ask.fm så det är bara att fråga på där. Eller för all del på Twitter.
 
 
Andra bloggar om: plugga, studera, röntgen, röntgensjuksköterska, vården, utbildning, skola, radiografi, omvårdnad, sjukvård

XRobs årskrönika 2013 - In numeri veritas

2007 körde jag punktlista; 2008 malde jag långrandigt på som en ung och vital Fidel Castro (minus kommunismen förstås); 2009 skrev jag en topplista över årets blogginlägg; 2010, 2011 och 2012 producerades årskrönikor av mera klassiska mått. Länkar längst ner för den digitalarkeologiskt orienterade. I år kör vi statistik, pga att livet är så mycket mer fabulous med siffror. Alla vet detta, få vågar låtsas om det. Samtliga siffror gäller för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31. Hur jag nu kan veta det med 6 dygn kvar av intervallet.
 
Antal druckna koppar te: 800 (cirka)
Antal producerade barn: 1 (exakt)
Antal lyssnade låtar: 5900-6100
.....varav Queen: ~9.8% (cirka 600 låtar)
.....varav Mora-Träsk: ~0.05% (3 låtar)
.....och varav Tool: ~2.1% (cirka 130 låtar)
Antal SM-guld i hockey: 1
Antal nätter med 8 h sammanhängande sömn (eller fler): 25 (cirka)
Antal nätter med 8 h sammanhängande sömn (eller fler) efter slutet av januari: 0 (exakt)
Antal druckna öl: 15 (cirka)
Antal km med barnvagn: 228.9
Antal sjukgymnastikpass: 54
Antal timmar trädgårdsarbete på kolonin: 87.6
Antal skördade kilo pumpa: 45
Antal skördade liter vinbär: 12
Antal ggr bilen lämnades in på verkstad: 4
Antal sedda avsnitt av Arkiv X: 52 (25.7% av hela serien)
Antal sedda avsnitt av Archer: 42 (85.7% av hela serien, i väntan på säsong 5)
Antal ggr jag framgångsrikt lyckats imitera en häst: 0
Antal uttagna föräldraledighetsveckor: 15
Antal inhandlade barnvagnar: 2
Antal flygplan jag suttit på: 8
Antal besök på IKEA: 7 (cirka)
Antal tagna fotografier: 1900 (cirka)
.....varav bilder på lillkillen: ~97%
.....och varav bilder på mat: ~0,5%
 
Januari, Maj, Juni.
Juli, September, December.
 
Och så en prognos inför 2014: Ingen aning. Jag har liksom aldrig varit pappa innan så jag vet inte vad jag ska förvänta mig. Och så mycket har förändrats i livet så jag känner inte igen mig själv. Jag tränar knappt. Jag pluggar inget. Och så jobbar jag ju inte heller på strax över två månader till. Hörnstenar i livet för 1-1½ år sedan. Så kompassen är trasig; tar det som det kommer. Något som är så sanslöst okaraktäristiskt så det finns knappt.
 
 
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Andra bloggar om: krönika, 2013 

Reflektioner från pappaledigheten - Del 4

b                  hvouu <,,,,,,,,,,xcdfnf 5rrfffffffffffffffffffffffffffff jö.    jmm34y6sdvxss  crf   
´tszsazzzzzzzzzz
 
 
Varav andra halvan är skriven med fötterna. Sen ville han inte skriva mer utan mest leka med strömkabeln, något som tråkiga undertecknad tyckte var sisådär. Häromveckan klarade han sin första bana i Angry Birds. Nu ska vi bygga med klossar. Det här är mitt liv nu.
 
 
Andra bloggar om: föräldraledig

Recension: Årets julkalender - Barna Hedenhös uppfinner julen

Frammanade mitt inre barnasinne nu under december och klistrade mig fast framför årets julkalender - Barna Hedenhös uppfinner julen. För er som inte följt den så handlar den om familjen Hedenhös som åker från stenåldern till nutiden genom ett svart hål (kulturkrocksvarning galore!), där statsminister Erland är dum och vill åka till framtiden och Stella jagar magiska sagogryn och hennes försummande pappa bygger raketer. Sissela Benn är bäst som kaffeberoende mamma Knota, Fredde Granberg spelar över som pappa Ben men det känns som det är förväntat av honom och Per Andersson fungerar oväntat bra som Stellas pappa Sture. Litet plus också till Björn Gustafsson och till barnskådespelare långt över genomsnittet.
 
Men. Det har (som bekant?) varit en del invändningar mot årets kalender. Bl. a. har den ansetts uppmana till vandalism, ordet "jävla" förekommer två (2) ggr, i något avsnitt hälls - kanske - vatten över elkablar (artikel här), familjens diet är för ensidig och köttcentrerad (skämtsamma artiklar här och här) och någon enstaka förvirrad sate lyckas inte följa med i handlingen (krönika här).
 
Vad folk tycker i övrigt? Jag vänder mig till den sundaste delen av Internet - Familjeliv och Flashback - för att pejla av och samla in åsikter. Årets julkalender:
 • Är bättre än Trolltider
 • Är sämre än Trolltider
 • Saknar julstämning
 • Är mer riktad till vuxna än till barn
 • Har för fristående avsnitt
 • Har inget med stenåldern att göra
 • Är näst bäst efter Mysteriet på Greveholm
 • Handlar för mycket om raketer
 • Är en enda lång transportsträcka
 • Är fånig för att båda barnen har byxor på sig för att slippa pojk/flick-roller
 • Har inte Jesus med, vilket är skönt
 • Har bra casting
 • Är en bra ursäkt för att äta pepparkakor
 • Visar upp Fredde Granbergs "schysta tuttar"
 • "Pissar på den svenska historia" då kristendomen tvättats bort från den, vilket är vänstermedias fel
 • Har en korkad pappa för att det inte är politiskt korrekt att mamman är det
 • Var en positiv överraskning
 • Har en hinna av "Roy Andersson-aktig vinterdepression" över allting
 • Är inte verklighetstrogen då de åker genom svarta hål
 • Är mysig med bra mystik
 • Har ett fantastiskt upplägg
 • Är en fullträff
 • Är smygkonservativ
 • Har oväntat bra skådespelare
 • Har ojämn kvalitet mellan avsnitten
 • Är den bästa kalendern sedan 90-talet
 • Är barnslig och naiv
Röstar förresten appropå ingenting för att kommande julkalender blir en realityserie där PK-hatarmammorna från Familjeliv dejtar Flashbacks paranoida fjunrasister.
 
Mitt betyg: 9/10. Bästa julkalendern på länge. Humorn är varierad och den går utmärkt att tolka som samtidskritik om man nu vill det, vilket gör den sevärd även för vuxna. Vette sjutton om den klår Sunes jul eller Ture Sventon dock. Tillgänglig på SVT Play till och med 23:e januari 2014.
 
 
 
Andra bloggar om: jul, julkalendern, barna hedenhös, familjeliv, flashback, recension, tv

Han har fastnat i vinkelvolten!

 
 
 
Jamen hallå, jag jobbar på min solbränna julstämning nu. Och på bloggens årskrönika, som i sedvanlig ordning inte handlar om året som gått utan istället fokuserar på trivialiteter och kanske även färgen på mitt navelludd. Videon ovan pga att folk inte fattar när man gör en referens till att fastna i en vinkelvolt när man pratar om ett gammalt avsnitt av Ramsay's Kitchen Nightmares. Jag vet; folk.

Fototriss del 243: Färgstarkt/färgglatt

Har inte deltagit i Fototriss sen del 138 då temat var ljus. Det är 932 dagar sedan nu för den som orkar räkna efter, vilket jag just bevisligen gjorde. Min poäng är att det helt enkelt är dags igen nu. Denna vecka kan man dessutom vinna ett presentkort från Ving, vilket jag givetvis mer än gärna vill. Väljer tre bilder från när jag varit på resande fot bara därför.
 
Bild 1: Klotter i Prag
 
Bild 2: Solnedgång i Singapore
 
Bild 3: Färgglada fåglar i Gold Coast
 
 
 
Andra bloggar om: foto, färg

Dröm #33 - Dripp dripp dropp

Jag drömmer att jag ligger vaken på ena sidan, helt paralyserad i kroppen. Täcket har glidit av mig och jag kan inte sträcka mig efter det eller ens lyfta på huvudet för att se vart det tagit vägen. Bakom min rygg står en gammal kvinna. Hon har drunknat och hennes hud är alldeles blek och uppluckrad, mest vit men med blågröna inslag här och var. Hennes ögon är grumliga och ljusa, och hon rosslar sakta och tyst när hon andas. Hon har långt stripigt hår, och när hon står böjd över mig (skendöd eller gengångare?) droppar det sakta ner saltvatten ur det på min arm och hals. Och där står hon. Och där ligger jag. Båda nakna. Frusna i ögonblicket och kan inget annat. Dripp, dropp. Det luktar blåstång och känns väldigt kyligt, rummet är mörkt. Till slut lyckas hon rossla fram mitt namn, och då vaknar jag med ett ryck efter vad som känns som en evighet.
 
 
 
Andra bloggar om: drömmar, surrealism

Idioti attraherar idioti och till slut så föreställer jag mig att det enda som återstår av oss är en stor gröt av puckon som bara sitter och hatar saker i grupp

Hej, Robert här. Lite socialt missanpassad, överintelligent, har allmänt svårt att engagera mig emotionellt i saker. (Tror faktiskt att det finns behov av "överintelligent" som benämning så att det som idag anses "normalbegåvat" inte plötsligt hamnar kring den svagsinta delen av spektrumet. Jag tillhör i vilket fall som helst de intelligentaste 2% av oss, och det innebär bl. a. att jag inte särskriver eller drar människor över samma kam men att jag trots det kan glömma bort att köpa en liter mjölk på väg hem från jobbet och ibland blandar ihop geografiska riktmärken i södra Sverige).
 
Som tänkande människa ifrågasätter jag därför Expressens kartläggning av de hatiska och förvirrade människor som anonymt uttalar sig nedlåtande och generaliserande om andra människor (Exp, Ab, DN). För det enda som med säkerhet framgått av granskningen är tre saker: (1) att många (inte alla) Sverigedemokrater är rasister, att (2) folk (än en gång många, inte alla) är idioter, samt (3) att de första två punkterna skulle ha en väldigt stor gemensam kontaktyta i mitten av ett venndiagram.
 
Och allt detta visste jag redan. Det gjorde förmodligen du också. Om inte, så har du tyvärr din hemmavist bland människorna under punkt två ovan.
 
Dessutom har dessa bortkomna människor sannolikt fel. Detta för att de som hänger på sidor som t. ex. Avpixlat handlar ologiskt när de: (1) använder en för liten grupp för att dra slutsatser om en betydligt större, dvs generaliserar för hastigt och för mycket, (2) försöker dra slutsatser med hjälp av slarvigt antagna premisser, s. k. proton pseudos, (3) begår synder mot hur hela principen kring kausalitet fungerar när de t. ex. "granskar" statistik, dvs post hoc ergo propter hoc, (4) alldeles för ofta ser världen i svart/vitt och hamnar rakt i den populära fallgrop som är falsk dikotomi, (5) förutsätter att eftersom en premiss är populär så måste den vara sann; argumentum ad populum, och avslutningsvis (6) svär för mycket i brist på tillfredsställande vokabulärt omfång. Jag litar inte på människor som aldrig svär, men svär de för mycket så döljer de i regel något. Oftast oförstånd.
 
Men tack för att ni sparkade in den öppna dörren åt mig Expressen. Om inte annat så är den efterföljande debatten relativt underhållande på sina håll.
 
 
 
 
 
 
 
 
Skämt åsido (ja, det där var min typ av humor) så är det synd om rasister. Jag föddes utan hat. Det gjorde de också. Det gjorde vi alla. Någonstans längs vägen har det sedan gått fel för dem. När de lyssnat och sedan inte kunnat sålla; när de umgåtts med andra; när de tänkt och försökt förstå. Jag siktar på att även dö utan hat. För många av de här människorna så finns det inte på kartan längre. Och jag tror att min resa fram till slutet därför kommer att vara nöjsammare och framför allt sundare än deras.
 
Andra bloggar om: logik, journalistik, rasism

Novellidé

Hittade en gammal novellidé som jag aldrig förverkligade, om en enstöring till man som torkar sig med en handduk i ansiktet efter att ha rakat sig. I just det ögonblicket råkar han resa tillbaka i tiden till 1930-talet, där han efter att ha trippat färdigt i huvudet om att han faktiskt verkligen befinner sig i 30-talet, tar tillfället i akt och startar ett nytt drägligare liv. Efter många år och ännu fler om och men upptäcker han på sin dödsbädd att han är sin egen farfar, fångad i en evig tidsögla där han samtidigt är sitt eget barnbarn. Lätt att bli fatalist efter en sån insikt. Det är typ Måndag hela veckan - Humorless/mindfuck edition. Eller så väljer man att ta berättelsen i en Butterfly effect-riktning. Eller så väljer man att skriva båda sidospåren och så är det helt plötsligt Sliding doors möter teorin om ett oändligt antal parallelluniversa.
 
Hursomhelst, varsågod för flummig idé att jobba vidare på i ditt eget huvud. Mitt huvud checkar ut för dagen.
 
 
 
 
Andra bloggar om: novell

Recension: Eftermiddagssolen som sken in genom vardagsrumsfönstret i onsdags

Framåt eftermiddagen i onsdags när jag satt i soffan tillsammans med min sovande son, sken solen plötsligt in genom fönstret. Vi blev båda mycket förvånade.
 
På plussidan:
 • Den infraröda delen av ljusspektrat bidrog med värme som gjorde att jag inte längre behövde ha en filt över benen
 • Växterna i fönstret är beroende av solljuset för sin fotosyntes
 • Min son fick äntligen användning för sina solglasögon
 • Hade inte den ultravioletta delen av spektrat filtrerats bort av fönstret så hade vi erhållit vår dagliga D-vitamindos där och då
 • Det är ju alltid trevligt med fint väder
 
På minussidan:
 • Jag var tvungen att resa mig för att dra för gardinerna pga att jag blev bländad
 • Jag kunde inte se tv:n lika bra längre, särskilt inte som den är full av små handavtryck
 • Det blev nästan för varmt efter en kort stund
 • En artigare stjärna av spektralklass G2 hade nog ringt eller knackat på först
 
Betyg: 3/5
 
 
 
Andra bloggar om: recension, sol, väder

Dröm #32 - Idyllen

Vi flyttar från lägenheten till ett sött litet hus, bostadsområdet ser ut lite som byn i Skönheten & Odjuret som Belle bor i. På tomten framför huset står ett enormt äppelträd. Det har en fyllig krona och varje synlig gren är full med röda, stora äpplen. Flytten går smidigt, och efter en kväll framför brasan i eldstaden går vi och lägger oss. Jag vaknar till på natten och går upp för att dricka ett glas vatten. När jag tittar ut genom fönstret på trädet så ser jag att det hänger det en gammal man i det. Han hänger upp och ned och är helt flådd, hans hud ligger i en liten hög vid trädets stam. Det sitter en svart fågel på hans uppochnervända haka som äter av hans högra öga. Det droppar blod ner på gräsmattan, och jag tänker att den behöver klippas. Jag inser att det är en luftdemon som dödat mannen och jag kan bara vattenmagi, vilket alla vet är totalt värdelöst mot luftväsen. Rävarna skulle såklart kunna lära mig luftmagi, men de är fortfarande sura för att jag missade deras rävbröllop i somras. Primadonnor.