Relaterar

 
Universellt rådande sanning(?). Fyndad/stulen på/från Twitter. Kommer svaret på röntgenundersökningen att innebära några förändringar i patientens behandling? Om svaret på den frågan är ja, välkommen. Är svaret nej, överväg att fråga dig själv vad du sysslar med som kliniker.