Valspråk

Diskussion med sonen igår om huruvida familjen behöver ett valspråk eller ej. Hans förslag är i så fall "Mamma vet bäst, pappa vet mest". Jag kontrade med "Tystnad är ingen fiende utan en välsignelse", sen kollapsade förhandlingarna abrupt. Rond två i eftermiddag?