Världsbildernas bräckliga natur

MMS

Abrahamsberg. Så heter stationen mellan Stora Mossen och Brommaplan. Det har tagit mig nästan en veckas tid att klura ut. Som vore kunskapen skopad ur en uttorkad gammal brunn. Sen rör det sig förvisso om extremt lågprioriterad kunskap, men än sen då? Det är en principsak. Kunskap må vara föränderlig och en process i ständig rörelse, men den måste vara evig. Annars funkar inte min världsbild. Och jag orkar inte bygga upp en ny. Inte så här precis innan helgen i alla fall.