Kolonistugan, inlägg 7

Lagt innergolvet nu (eller, köpte kanske 4.8 meter råspont för lite, behöver komplettera snarast) och grundmålat ytterpanelen ett varv. Blev falurött - nationalromantiskt så det förslår! - med svarta knutar. Val av knutfärg till viss del påverkat av idylliska barndomsminnen. Hunnit spika upp hela ena långsidan och större delen av den andra också. Gick snabbare än väntat, dock att det sannolikt kommer bli knepigare längst upp kring gavlarna. Nu byggpaus hela veckan pga flytt.

Hur är det meningen att man ska göra längst ner mellan ytterpanel och vindisolering förresten? Har ett glapp på 4.5 cm pga spikläkten, som gjort för att getingar ska kunna bygga bon däremellan ju?
 
 


 
 
Andra bloggar om: koloni, renovering