Korrelationshumor


Oklar källa till den här bilden annat än "hittade den på Twitter", men den säger ju fantastiskt mycket om den eviga kampen jag för mot människor som sätter likhetstecken mellan korrelation och kausalitet, och som aldrig tycks ha hört talas om ordet "kontext" tidigare.