"Sverige 2018", alt. "40 är den nya trotsåldern" alt. "När blev alla andra vuxna rättshavererande jättebebisar"

En observation av samtiden fördelat på två skärmdumpar.